Fakta om Lemurer

Lemurer (Lemuridae) är en familj i underordningen Strepsirrhini som tillhör ordningen primater. Enligt aktuell bedömning består familjen av fem släkten med omkring 20 arter. Ett släkte med två arter är redan utdött. Tidigare räknades även muslemurer och vesslemakier till familjen men de klassificeras idag som självständiga familjer.